Sprickor i golv

Sprickor i klinkerfogen och golvet har rest sig vid väggen under badkaret vilket tyder på rörelser i golvkonstruktionen. Orsaken till skadorna ligger dolt i konstruktion och det måste utföras en fördjupad undersökning med förstörande ingrepp för att ta reda på skadeorsaken vilket leder till att hela utrymmet måste göras om i sin helhet.

Skadeanmälan