Fuktskada i trossbotten

Fuktskada i trossbotten under duschplatsen i badrummet. Läckage i golvbrunnen på grund av felutförande.

Skadeanmälan