Sprickor i klinkerfogen

Sprickor i klinkerfogen och lösa plattor vid golvbrunnen tyder på rörelser i golvkonstruktionen. Orsaken till skadorna ligger dolt i konstruktion och det måste utföras en fördjupad undersökning med förstörande ingrepp för att ta reda på skadeorsaken vilket leder till att hela utrymmet måste göras om i sin helhet.

Skadeanmälan